AkdenizAntik Kentler

Labranda Antik Kenti | Labranda Ne Demek

Labranda Ne Demek?

Labranda Ne Demek?” Labranda kelime anlamı nedir? Labranda İsmini antik çağlarda harp (savaş) aracı olarak kullanılan çift ağızlı balta ‘labrys’den almaktadır. Labranda Antik Kenti günümüzde Muğla ilinin Milas İlçesinin Kuzeyindeki Kargıcak Köyü yakınlarında bulunmaktadır.

Labranda Antik Kenti Nerede?

Labranda Antik Kenti Nerede?” Karialıların Hac (Kutsal ibadet) Yeri: Labranda Antik Kenti, Muğla‘nın Milas ilçesinin 15 km kuzeyinde bulunan Labranda Kutsal bir antik kenttir. Bölgenin eski yerleşim meydanlarından birisidir. Labranda’da bulunan yapıların büyük çoğunluğu IV. Yüzyılda inşa ettirilmiştir.

Labranda Antik Kenti

Karialıların Kutsal İbadet Yeri: “Labranda Antik Kenti“, Muğla Labranda Antik Kenti , ‘nın Milas ilçesinin 15 km kuzeyinde, bölgenin eski yerleşim meydanlarından birisidir.

Arkaik dönemde Zeus Stratios kült merkezi olarak önem kazanan Labranda, düzgün kesme taş döşeli Kutsal Yol ile Mylassa’ya bağlı idi. Özellikle İÖ IV. Yy’da Mausolos ve kardeşi İdrieos un döneminde gelişti ve çeşitli yapılarla donatıldı. Labranda sayesinde parlak dönemini yaşatan Karia Antik Kenti Kazılarında Zeus Tapınağı, Stoanın, Propylaionun, Hamamın, Kilisenin, Evlerin kalıntıları ile pek çok yapı inşa ettirmişlerdir.

Stoa birden çok kez yıkıldığı için bilinmeyen yüzyıllarda kuzey stoa yeniden inşa edilmiştir.

Anadolu’nun Güneybatısında yaşamış, kendisine mahsus yazıları bugün dahi çözülememiş gururlu ve esrarengiz Karialılar amacıyla çok mühim kült bir merkez olan Labranda Antik Kenti, MÖ 6. yüzyılda kuruldu.

İsmini antika çağlarda harp aracı olarak sarfedilen çift ağızlı balta ‘labrys’den alan  Labranda Antik Kenti Milas’ın kuzeyindeki Kargıcak Köyü yaylağında bulunmaktadır. Anadolu’nun en eski halklarından Karialılar  ile ilgili çok az şey biliyoruz.

Labranda Ne Demek
Labranda Antik Kenti

Karia Uygarlığı dahi Anadolulu mahalli bir cemiyet olarak tarihte konumunu almış, Anadolu ve Helen uygarlıklarının gelişmesinde en mühim unsurlardan biri olmuştu.

Zeus’u simgeleyen  bu balta figürüne, Karia’daki Zeus tasvirlerinin tümünde görülüyor.

En eski buluntuların M.Ö 600 yıllarına ilişkin olduğu antika kente, MÖ. yüzyılda Mausollos ve Idrieus isimli satraplar yapay teras, giriş binası, görkemli merdiven, iki şölen salonu, sundurmalı yapı, stoa ve çevreyi sütunlu Zeus mabedi inşa ettirdi.

yüzyılda şayet meydana gelen yangın felaketinden sonra mübarek (kutsal) alan kült yeri olmaktan çıktı. Milas’a taş bloklarla kaplı mübarek bir yolla bağımlı olan şehrin, biri güneydoğuda, öteki güneyde olmak suretiyle iki giriş kapısı bulunuyordu. Bu kapılar arasında tespit edilen arşitrav lardaki yazıtta şayet, şehrin İdrieus tarınfan yapıldığı yazılmaktadır.

Labranda Antik Kenti
Labranda Antik Kenti

Labranda Antik Kenti, Muğla Milas’ın kuzeyindeki Kocayayla’dahi tespit edilen ve Karyalılar hac yeri olan Labranda, dağların üstünde mübarek bir alan olarak kurulan ve en er bulguların antika çağın meşhur tarihçisi Heredot’dan öğrenildiği bir antik yerleşim.‘çift ​​baltalı tanrı Zeus labraundos kültünün kökeninin su kaynağı ve tapınak terasının hemen altındaki büyük kayaya.

Mylasa’dan (Milas) başlayan ve ‘Kutsal Yol’ olarak isimlendirilen, 14 km uzunluğunda ve 8 m genişliğe sahip taş ile dekore edilmiş bir yol ile ulaşılan Zeus Labraundos ’un Kutsal alanındaki en eski buluntular MÖ. Yüzyıla Aittir.

Labranda
Labranda Antik Kenti

Labranda Antik Kenti’ne MÖ. yüzyılda en parlayan dönemini yaşatan Karia Satrapı Moussollos (MÖ. 377-354) ve kardeşi İdrieus (MÖ. 351-344), Labraunda’yı Kutsal bir alan olarak nitelik kazandırmış ve Kutsal Alanda her yıl 5 gün süren dini bayramların kutlanmasını geleneksel duruma getirmişlerdir.

355 yılında uygulanan kutlamalar esnasında bir saldırıdan kıl payı kurtulan Moussollos, şehirde büyük bir bayındırlık etkinliği başlatarak Zeus Tapınağı dahi girmek üzere bir dizi görkemli yapı inşa ettirdi.

3-1.yüzyıllara denk gelen Helenistik devirde, sadece bir çeşme yapısı inşa edilen mübarek alana, MS. 1-2 yüzyıllarda Kuzey Stoa tekrar inşa edilerek 2 hamam yapısı ile birkaç yapı daha eklendi.

4.yüzyılda şayet, yöre halkının Hıristiyanlığı kabul etmesi ile Doğu Propylon yakınında bir Bizans Kilisesi yapıldıysa dahi gene MS. 4.yüzyılda meydana gelen büyük bir yangınla mübarek alan kült yeri olmaktan çıktı.

Günümüzde şayet Milas’a kadar uzanan 8 m genişliğindeki mübarek yolun kalıntıları, birkaç yerde korunabilmiş halde. Labranda Antik Kenti kalıntıları İderius vaktinde uygulanan ve ion tipinde, ön yüzü 6, yan yüzleri 11 sütunla çevrili olan şehrin tapınağının doğusunda agora, kuzeyinde kornit üslupta yapılmış stoa yer almakta.

Labranda Antik Kenti Nerede
Labranda Antik Kenti

Yapının önünde yarım daire bir eksedra, birkaç heykel kaidesi, güney doğusunda bir direnç duvarı bulunmaktadır. Bu duvarın içerisinde ön yüzü 4 sütunlu bir çeşme yer alırken tapınağın güneyinde bir depo ve tepede 12 kuleli oval bir kale göze yer almakta.

Labranda Tarihi
Labranda Antik Kenti

Tapınağın etrafında ve mübarek (kutsal) yolun kenarında kayalara oyulmuş oda şeklindeki mezarlardan üzeri beşik tonozla örtülü, biri büyük öteki ufak 2 odalı mezarın keşiş ailesine ilişkin olduğu düşünülüyor. Bu kutsal alan, Labranda Antik Kenti’nde Zeus’a adanmış tek kutsal alan.

Bu alanda Kar kavimleri senenin belli günleri toplanıp ayinler yapıyor, kurbanlar adayıp bunun yanı sıra ülkeleri amacıyla mühim kararlar alıyorlardı. Mausollos döneminde Labranda mübarek (kutsal) yer alan görkemli merdiven, stoa, keşiş ev, sadece asil erkeklerin girebildiği şölen binaları olan ‘andron a’ inşa edildi.

Anıtsal merdivenden teraslara çıkılıyor ve bu terasta, Roma çağı yapısı andron b ve Andron C, yer almaktadır.

NOT: Resimler tripadvisor.com.tr sitesinden alınmıştır.

Labranda Nasıl Kuruldu?

Her şey MÖ 1000 yıllarında yaşanan dev bir göç dalgasıyla başladı. Kıta Yunanistan’ı Peloponez yarımadası ve Batı Trakya’dan Anadolu’nun Ege sahillerine akın akın gelen göçebe kabilelerden bir kısmı özellikle kendilerine Dorlar denilen topluluklar Karia adı verilen coğrafyada koloni kentleri kurmaya başladılar.

Karia bölgesinin sınırlarını kabaca çizmek gerekirse günümüzde Güney Batı Anadolunun Ege ve Akdenizi kıyı şeridinin içine alan Kuzeyde Büyük Menderes Nehri Doğuda ise Afrodisias antik kenti’nin hemen Batısından başlayan sınır hattı içerisinde yer almakta.

Karia’yı ortak dil ve inanç sistemi potasında yani kültürel birliktelik ile bunun bir devlet olmasını sağlayan bu bölgedeki bağımsız kent devletçiklerini ilk defa bir araya getiren gelişme ise Doğudan gelen bir istila, işgal hareketidir. MÖ 4. Yüzyılın başlarında İranlılar yani o dönemdeki adıyla Pers Krallığı Anadolu’yu Doğudan gelip Batıdan gelip tümüyle istila etti. Persler daha sonra Anadolu’yu kendilerine bağlı krallıklar ya da eyaletlere böldü.

Anadolu’nun İranlılar tarafından en kolay şekilde sömürülmesi de doğrudan Pers Krallarına bağlı Satrap (valilerin) sayesinde oldu.
MÖ 387 yıllarında Perslerle iş birliği yapan ama daha sonra bulunduğu bölgede yani Karia’da çağının epey ilerisinde görkemli bir krallık ve uygarlık inşa eden kişi o dönemdeki adıyla Milas kentinin beyi Hekatomnos’dur.

Antik Dönem tarihçilerin aktardıklarını dikkatlice incelediğimizde görüyoruz ki. Hekatomnos sadece iyi bir asker değil ayrıca bu topraklarda yetişen en önemli siyaset adamlarından birisi idi. Önce Perslerle iş birliği yaptı hatta onlar adına Kıbrıs’ı işgal etmek üzere donanması ile sefere çıktı. Perslerin güveninini kazandı ve ilişkilerini bozacak davranışlardan kaçındı. Ama yeri geldiğinde Perslerin düşmanlarıyla gizli ittifaklar kurdu, onlarla ticaret yaptı ve Karia’nın çıkarları ne gerekiyorsa yaptı.

ADS

İlgili Makaleler

6 Yorum

  1. Mükemmel bir tarihi yapının coğrafyadaki mükemmel şekilde yer alışının, mükemmel anlatımı. Tebrikler.

  2. Çok açıklayıcı bir şekilde anlatılmış çoğu sitede arayıp bulamadığım yazıları buradan kolayca buluyorum teşekkürler Admin 🙂

  3. Gerçekten güzel ve açıklayıcı bir şekilde anlatılmış. Labranda ne demek diye aratmıştım aradığımı burada buldum. Emeği geçen herkesin eline sağlık.

  4. yapılabilinecek en güzel sunumu yapmışsınız. merak ettiğim bi antik Kent olunca sitenize bakıyorum.

  5. Gayet hoş ve görülmesi gereken yerler emeğinize sağlık şahsım adına teşekkür ederim hoş ve güzel paylaşımlar için

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu