Ege

Kolophon Antik Kenti İzmir

Kolophon Antik Kentinin tarihine ilişkin en eski veri İsa’dan Önce II. Binyılın ikinci yarısına tarihlenen Geç Miken türünde bir kubbeli mezardır. Kolophon un İÖ 1000’lerden sonra, İön kökenli Pylos’lu Andreamon’ca kurulduğu ileri sürülmektedir.

Kolophon Antik Kenti
Kolophon Antik Kenti

Kolophon Antik Kenti çok verimli topraklara çevrili idi. Zengin bir tarım alanının ortasında bulunan Kolophon Antik Kenti kıyıdaki kent olarak da bilinmekteydi. Denize kıyısı bulunan Kolophon deniz ticareti sayesinde kısa zamanda zengin bir kent oldu.

Kolophon Antik Kenti Nerede
Kolophon Antik Kenti

Kolophon limanı Notion ve tapınak kenti olarak bilinen Klaros ile birlikte üçlü bir birlik, ittifak oluşturuyordu.

İon kökenli olan Kolophon a önceleri İonlar egemendi. mö 7. Yüzyılda başlayan Lidya Kralları Aşağı Kolophon u ele geçirdi. Heredots’a göre mö 7. Yüzyıl ortalarına doğru Lidya Kralı Gyges kenti ele geçirerek bir süre egemenliğini sürdürdü.

Kolophon Antik Kenti Tarihi
Kolophon Antik Kenti

Bunun üzerine kent halkından bir bölüm insan Güney İtalya’ya kaçarak Siris Irmağı vadisindeki Polieion kentini kurdular.

İsa’dan Önce 430 da Kolophon a Persler el koydular. Ardından Büyük İskender Anadolu’yu işgal edince kent yıllarında yeniden tekrar özgürlüğüne kavuştu. Fakat Notion kenti Attikes Delos Deniz Birliğine bağlı kaldı. Bu durum İsa’dan önce 407 yıllarına değin sürdü. Persler Spartalılar ile iş birliği yaptılar.

Kolophon Kenti
Kolophon Antik Kenti

Perikles’in yeğeni Alkibiades, 100 gemilik Atina donanmasıyla Notion önlerine geldi. Ephesos’taki donanmanın başında bulunan Lysandros’un Alkibiades’i yenilgiye uğratmasından sonra Kolophon, Atina için stratejik nokta olarak önemini yitirdi.

Peloponnesos savaşları sonunda Kral barışıyla Kolophonlular Notion’a taşınmışlardır. İsa’dan Önce 334’den sonra, kentin halkının bir bölümünün Notion’a yerleşerek buraya Yeni Kolophon adını vermiş olmaları da mümkündür.

İsa’dan önce 311-306 arasında Kolophon yeniden tahkim edildi. Fakat eski zenginliğine bir d aha erişemedi. Bazı tapınaklar, kent yıkıldıktan sonra da Kolophon un ününü sürmesini sağladı.

Kolophon Antik Kenti Nerede
Kolophon

İsa’dan önce Üçüncü Yüzyılda Kolophon ile Notion yeniden birlik kurarak ortak kararlar aldılar ve sikke bastırdılar. Pergamon Kralı Attalos I’e karşı savaştı. Fakat Birinci Suriye Savaşı sonundaki Apameia Barışı ile vergi bağışıklığı kazanan Kolophon, kısa süre sonra kıyı ve liman kenti olmasına göre zor duruma düştü ve Pergamon’a bağlı bir yer durumuna geldi.

Roma İmparatorluğu sınırları içindeyken Kolophon bağımsız sayılıyordu. Fakat, artık eski yerinde değil; Notion’un bulunduğu kesimde idi. Bu nedenle buraya “Kıyıdaki Kolophon” adı verilmekteydi.

Kolophon müstahkem bir surla çevriliydi. Surlar Kuzey Batı da bitmekte, uzun bir kesintiden sonra, kentin akropolü olabileceği düşünülen tepenin terası boyunca uzanarak ani bir dönüşle batıda yuvarlak bir kuleye varmaktadır.

Bu kuleden bir kol, en yüksek sırtın doğu kenarı boyunca uzanır; Kabaklıdere’ye yakın kırık bir çizgi halinde devam eder. Yuvarlak kuleden başlayan diğer bir kol ise güneye doğru uzanır; Sivridağ’a koşut bir tepeyi keser; orada iki yarım daire kule ile desteklendikten sonra zigzag çizerek ormanlı dağa çıkar.

Kolophon Ne Demek
KoloKolophon Antik Kenti

Tepenin doruğunda dik bir açıyla kuzeye yönelerek aşağı vadide kulelere ulaşır. Surun içinde kentin yayılma alanı çok daha geniştir.

Antik Kent içindeki önemli yapılardan birisi Stoadır. Değişik zamanlarda yapılmış olan kuzey ve batı kanatlarından oluşur. Kuzey kanadı bir portik ile, çift duarla ayrılmış iki bölümden ibarettir. Doğu bölümünde bir büyük, iki küçük oda ve batı bölümünde ise genişlikleri aynı olan 5 oda bulunmaktadır.

Tanrıça Demeter’e ait bir tapınak da ortaya çıkarılmıştır.

Kent planlaması açısından büyük bir önem taşıyan caddeler Helenistik dönemde yalnızca kentin gereksinimlerini karşılamak için planlanmıştır.

Kolophon konutları, ışığı avludan almaktaydı ve dışa bütünüyle kapalıydı. Cam yokluğundan ve güvenlik nedeniyle sokağa pencere açılmazdı, avludan yararlanılırdı.
Önceleri soğaka akan sular sonradan pişmiş topraktan kanallar aracılığıyla kuyularda biriktirmeye başlandı. Bu sular gerektiğinde kente tekrar sunulur ve kentin ihtiyacı karşılanırdı.

Kolophon
Kolophon Antik Kenti

Kolophon antik kentinde üçgenin ortasında bazı yapılar vardır. Bunların büyüklüğünden halka ait yerler olduğu anlaşılmaktadır.
Esas terasın üzerinde de bazı yapı kalıntıları görülmektedir.

Gerek kolophon ve gerekse Notion’da Antiokhos 3 dönemine ait sikkeler bulunmuştur. Bazı sikkelerin üzerinde Klarostaki Apollon tapınağının resmi vardır. İö 350 yılına ait bir diğer sikke üzerinde de Apollo adı yazılıdır. İsa’dan Önce 350 yılına ait bir diğer sikke üzerinde ise de Apollo adı yazılıdır. Kentte 1922 yılında yapılan kazılarda üç adet antik mezar da bulunmuştur.

Kolophon Antik Kenti Nerede

İonia’da İon birliğine bağlı önemli kentlerden birisi de Kolophon’dur. İzmir’in 50 kilometre güneyinde ve kıyıdan 3-4 kilometre bulunmaktadır. Örenşehir adlı olarak bilinen yerdedir.

ADS

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu